START EEN 
‌MULTISPORTAANBOD

Motorische ontwikkeling en multisport

Ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen zich breed motorisch ontwikkelen: dat is onze missie. ‌ ‌Daarom willen we (potentiële) sportaanbieders stimuleren om te starten met een multisportaanbod en hen hierbij ondersteunen.

Wat is een veelzijdig aanbod?

Een veelzijdig beweegaanbod kan op verschillende manieren uitgewerkt worden. Er zijn enkele standaardmethodieken zoals bv. Multimove waarbij je voorbeeldlessen kan gebruiken of je kan zelf trainingen uitwerken. 
‌ 
Om een aanbod voor kinderen als voldoende veelzijdig te beschouwen volgen we de richtlijnen die Sport Vlaanderen vooropstelt:
‌‌-‌ een aanbod van minstens 1u/week, gedurende een volledig sportseizoen (ong. 20-30 weken)‌ ‌ ‌
‌- een aanbod dat voldoende breed en gevarieerd is. Dit betekent een aanbod waarbij de 12 fundamentele basisvaardigheden (≤8j) of de 11 bewegingsfamilies (
6j) aan bod komen of  een omnisportaanbod waarbij minstens 3 verschillende sporten beoefend worden.

‌Die veelzijdige aanpak kan zowel in een sportclub waar er puur aan brede motorische ontwikkeling wordt gedaan als in combinatie met een sportgericht aanbod.

12 basisvaardigheden
Kleuters
De 12 bewegingsvaardigheden voor kleuters zijn stuk voor stuk basisvaardigheden die kinderen op jonge leeftijd moeten verwerven om zich optimaal motorisch te ontwikkelen. 
‌Deze zijn cruciaal om op latere leeftijd sportspecifieke vaardigheden te leren.  

Wandelen & lopen, vangen & werpen, klimmen, slaan, zwaaien, trappen, roteren, dribbelen, glijden, heffen & dragen, springen & landen, trekken & duwen.

11 bewegingsfamilies
‌Lagere school

Voor oudere kinderen is het aangewezen je bewegingsprogramma op te bouwen volgens de 11 bewegingsfamilies. Deze bouwen verder op de eerder aangeleerde bewegingsvaardiger en zijn iets uitdagender en moeilijker.

Gooien, vangen, slaan en rollen, evenwicht, zwaaien, hangen, slingeren en schommelen, trappen en stoten, springen en landen, ritmisch en expressief bewegen, doelspelen en terugslagspelen, klimmen, klauteren, sluipen en kruipen, heffen en dragen, trekken en duwen, rollen en roteren, gaan en lopen.

Methodieken in de kijker

Je kan multisport op verschillende manieren aanbieden. ‌Hier zetten we enkele methodieken in de kijker. Deze kan je als club aanbieden maar je kan ook een eigen aanpak ontwikkelen. Deze methodieken worden ook toegelicht in onze webinar 'Start met een multisportaanbod'.

Bewegingsschool
‌‌Peuters en kleuters

Bij een bewegingsschool wordt de sportzaal omgetoverd tot een speelbos vol hindernissen waar peuters en kleuters zich kunnen uitleven. Ze ontwikkelen zo, al ontdekkend, hun algemene motorische vaardigheden.

Multimove ‌
‌Kleuters

Kinderen ontdekken samen met de kikker Moovie de 12 basis-vaardigheden. Ze klimmen, rollen, springen, dansen en ontdekken spelenderwijs tot wat ze in staat zijn. Multimove is een initiatief van Sport Vlaanderen.

Multi SkillZ
Lagere school

Een ideaal vervolg op Multimove. Via energieke sportsessies vol dynamische beweegopdrachten, samenspel en plezier worden kinderen tot 12 jaar gek gemaakt van bewegen.

Omnisport 
‌‌
Alle leeftijden

Een initiatief waarbij de deelnemers verschillende sporten kunnen afwisselen of combineren. Zo kunnen ze hun brede motorische vaardigheden verder ontwikkelen en ontdekken welke sporten ze leuk vinden.

Starten met multisport?

Wil je starten met een multisportaanbod, maar weet je niet goed wat je kan aanbieden en hoe je eraan begint?

Vraag onze inspiratiegids aan! 
‌→ stappenplan 
‌‌→ tips ‌
‌→ goede voorbeelden ‌
‌→ beschikbare ondersteuning ‌ ‌

Ben je al actief in een sportclub en wil je multisport aanbieden in je sportclub? Vul dan hieronder je e-mailadres in en ontvang de inspiratiegids 'Starten met een multisportaanbod in je club' in je mailbox.


‌‌Ben je nog niet verbonden aan een club en wil je zelf starten met een multisportaanbod en een multisportclub oprichten? Vul dan hieronder je e-mailadres in en ontvang de inspiratiegids 'Starten met een multisportaanbod' in je mailbox.

Succes! Je hebt het gedaan.
Fout! De waarde is niet geldig.

Kom naar de 2de editie van onze Inspiratiedag Multisport!

Op 28 januari gaat de Inspiratiedag Multisport door in Gent. Op deze dag informeren we organisaties over het belang van brede motorische ontwikkeling en geven we ineens heel wat inspiratie mee om effectief van start te gaan!

‌Alle info op www.sportateam.be/multisportdag