Sporta Team | Jeugdsportsubsidie

DE SPORTA JEUGD CHECK
‌‌SUBSIDIE VOOR KWALITEITSVOLLE JEUGDCLUBS
‌‌

alle details

M‌et de Sporta Jeugd Check wil Sporta haar clubs ondersteunen in de uitbouw van een kwaliteitsvolle jeugdwerking. Naast een erkenning en financiële beloning, doe je met de Sporta Jeugd Check een heleboel inspiratie op om je jeugdwerking verder te ontwikkelen!

WAT

De Sporta Jeugd Check is de gloednieuwe opvolger van het Sport-i label. ‌
‌De Sporta Jeugd Check is een erkenning voor clubs die garant staan voor een kwaliteitsvolle jeugdwerking. 
‌Naast de erkenning met een label, krijgen deze clubs een financiële stimulans d.m.v. een subsidie.

DOEL

Met de Sporta Jeugd Check wil Sporta haar clubs ondersteunen in de uitbouw van een kwaliteitsvol jeugdsportaanbod waarbij wordt ingezet op een positief en veilig klimaat voor jonge sporters.

HOE

Je behaalt de Sporta Jeugd Check door de kwaliteit in je club aan te tonen op 2 vlakken:‌

‌‌1. Je algemene werking
‌2. Je specifieke jeugdwerking ‌ ‌

‌D.m.v. een online ingevuld dossier in Mijn Beheer toon je je jeugdwerking aan.

‌Bekijk in deze video hoe dit werkt.

alle details

De Sporta Jeugd Check uitgelegd

In deze webinar overlopen we de inhoud van de Sporta Jeugd Check. We staan stil bij elk deelthema en leggen de werking ervan uit.‌
Bekijk presentatie >

Wat valt er te verdienen?

Je verdient punten voor de criteria uit je specifieke jeugdwerking die je aantoont. Evenredig aan het totaal aantal behaalde punten wordt ook een subsidiebedrag toegekend dat je ontvangt in juli 2024.

Dit subsidiebedrag dat je club ontvangt ligt tussen de €250 en €1.000, afhankelijk van je behaalde puntentotaal.

Het toegekende subsidiebedrag is niet gebonden aan bepaalde bestedingsvoorwaarden. We rekenen er wel op dat de subsidie terugvloeit naar je jeugdwerking.

Daarnaast ontvangt je club bij het behalen van de Sporta Jeugd Check een label. Dit kan je delen op je club, eigen documenten, sociale media of andere communicaties. Pak er gerust mee uit!

Zo werkt de Sporta Jeugd Check

In deze video leggen we uit hoe je het online invuldossier van de Sporta Jeugd Check in Mijn Beheer invult.

Hoe?

Je kan de Sporta Jeugd Check behalen door de kwaliteit in je club aan te tonen op 2 vlakken:

1. Je algemene werking

 • Via een online checklist in Mijn Beheer wordt er gepolst naar de algemene werking van je club = De Sporta Check.
 • Vink in de checklist aan aan welke criteria je club voldoet. 
 • In de checklist komen 8 thema's aan bod: Organisatie | Sportief aanbod | Communicatie | Lesgevers/trainers  | Veiligheid/gezondheid/integriteit  | Toegankelijkheid | Vrijwilligers | Cohesie en sfeer
 • Het insturen van bewijsstukken is niet nodig.
 • Behaal je het vereiste minimum, dan voldoet je club aan de algemene "Sporta Check".

2. Je specifieke jeugdwerking

 • Voldoe aan een aantal kwantitatieve criteria. Enkele zijn verplicht te behalen (bv. een gediplomeerde trainer hebben), andere zijn optioneel (bv. volgen van een bijscholing).
 • Voldoe aan criteria rond veelzijdig bewegen: integreer in je beweegaanbod initiatieven om het ontwikkelen van brede motorische vaardigheden en/of beoefenen van meerdere sporten te stimuleren.
 • Doe een clubscan en ga aan de slag: je club neemt een bevraging af bij haar jeugdleden, trainers, ouders en bestuursleden over hoe ze de jeugdwerking ervaren en beleven. Na analyse van de resultaten formuleer je verbeterpunten en maak je een plan van aanpak.
 • Sjabloon clubscan >
alle details

Deelnamevoorwaarden
Om deel te nemen aan de Sporta Jeugd Check moet je club voldoen aan volgende voorwaarden:‌

1. Je bent tijdig ingeschreven voor het lopende projectjaar voor de Sporta Jeugd Check.
‌Inschrijven kan via onderstaande knop.

2. Je club registreert de persoonsgegevens van haar leden in Mijn Beheer. M.a.w. je club is aangesloten onder de formule "Clubpakket op naam" (niet "Clubpakket op aantal")

3. Je jeugdleden zijn aangesloten bij Sporta Team. Sluit je slechts een fractie van al je jeugdleden aan bij Sporta Team, kan je niet deelnemen aan de Sporta Jeugd Check.

4. Je club behaalt de algemene "Sporta Check" en toont daarmee haar kwaliteitsvolle “algemene werking” aan.

5. Je club voldoet minstens aan de verplichte criteria uit de 3 deelgebieden van de “specifieke jeugdwerking”.

inschrijven

Timing projectjaar 2023-2024

Het projectjaar van de Sporta Jeugd Check loopt van 1 juli 2023 tot 30 juni 2024 en volgt 
‌deze vastgelegde timing.

 1. 1 december 2023: uiterste inschrijfdatum (inschrijven mogelijk vanaf 1 sept. 2023
 2. 31 mei 2024: uiterste indiendatum voor je Sporta Jeugd Check dossier
 3. 1 juni t.e.m. 30 juni 2024: nazicht van je dossier door Sporta
 4. juli 2024: uitreiking Sporta Jeugd Check-label en uitbetaling subsidiebedrag.
inschrijven

Nuttige bijscholingen & opleidingen

Onderstaande bijscholingen en opleidingen kunnen je helpen bij het behalen van de verschillende criteria van de Sporta Jeugd Check. 

19/2 en 11/3 Omgaan met storend en opvallend gedrag - online

Als coach maak je het regelmatig mee: een meningsverschil tussen of met je sporters, hoog oplopende emoties, spanningen,... Hoe ga je daar als nu als coach mee om en hoe grijp je in? In dit 2-delig webinar vertelt Pierre Van der Veken er alles over. 

20/3 en 27/3 Opleiding tot club-API - online

Weten jullie leden bij wie ze terecht kunnen wanneer er zich een probleem voor doet? Een 'Aanspreekpunt Integriteit' (API) is enorm belangrijk om een veilig sportklimaat te creëren. Deze persoon helpt bij het voorkomen (en opvangen) van grensoverschrijdend gedrag. Bovendien is het hebben van een API verplicht bij deelname aan de Sporta Jeugd Check.

Vragen?

Bekijk onze webinar voor extra toelichting.

‌Mail ons op info@sportateam.be
‌of bel naar 03 361 53 40.

contacteer ons