VERZEKERINGS-
OPTIES

Elk aangesloten lid geniet automatisch van de verzekering sportongevallen. Naast deze basisverzekering kan je club vrijblijvend intekenen op een aantal aanvullende verzekeringsopties. Elke optie verzekert telkens een heel specifieke situatie, waar je als sportclub mee te maken kan krijgen.

OPTIE

PREMIE

Wervingsactiviteiten

Wervingsactiviteiten zijn gratis verzekerd. Als je er zo een organiseert, volstaat het om die via Mijn Beheer te melden. Deelnemende niet-leden zijn dan verzekerd. Details >

gratis

Dagverzekering niet-leden

Personen die geen clublid zijn, maar wel deelnemen of meehelpen aan een clubactiviteit kan je via deze optie verzekeren aan €2 per persoon per dag. Details >

€2
pp/dag

Verzekering lessenreeks - 4 maanden

Als je een lessenreeks van beperkte duur organiseert, kan je de deelnemers voor een periode van 4 maanden verzekeren tijdens deze lessen. Prijs afhankelijk van de sporttak en het aantal deelnemers. Details >

vanaf €30


Sportkampverzekering

Ook als je een sportkamp organiseert, sluit je via deze optie een supervoordelige verzekering af. De prijs hangt af van het aantal kampdeelnemers. Details >

€3,90 pp/sportkamp

Evenementenverzekering

Aangesloten clubs kunnen een uitermate voordelige verzekering krijgen als ze een sportevent organiseren. De prijs hangt af van de aard en het aantal deelnemers van het evenement. Details >

 vanaf €65

Reisbijstand

Bijstand aan personen en/of voertuigen. Aangeraden voor clubs die een buitenlandse uitstap in het vooruitzicht hebben. De prijs is afhankelijk van de duur (aantal dagen) van de reisbijstandverzekering. Details >

variabel

Brandverzekering

Als je sportaccommodatie huurt of gebruikt en de verhuurder doet geen ‘afstand van verhaal’ in de huurovereenkomst, is deze optie aan te raden. De prijs hangt af van de duur (aantal dagen) van de brandverzekering. Details >

vanaf €11,20

Contractuele aansprakelijkheid

Verzekering tegen de contractuele aansprakelijkheid die de club ten laste kan worden gelegd bij materiële schade. Aangeraden als je accommodatie huurt. De prijs is afhankelijk van het aantal dagen waarvoor de verzekering wordt afgesloten. Details >

vanaf €27,31

Bestuurdersaansprakelijkheid vzw's

Als je club een vzw is, personeelsleden in dienst heeft en/of onroerend goed in eigendom heeft, kan je via deze optie je bestuurders beschermen tegen accidentele bestuurdersfouten. De premie is o.a. afhankelijk van de omzetcijfers van de vzw. Details >

vanaf €125

Alle risico's

Bijkomende verzekering voor kostbare voorwerpen die je als club huurt, gebruikt of bezit. Alle goederen waarvoor je de optie aanvraagt, zijn verzekerd voor schade, eventueel verlies of diefstal. De premie wordt berekend a.d.h.v. de waarde van het materiaal dat je club wil verzekeren. Details >

prijs op maat

Hoe je verzekeringsoptie aanvragen?

Een bijkomende verzekeringsoptie kan je gemakkelijk afsluiten via je online account in Mijn Beheer. Check hiernaast de 3 stappen.

  1. Ga naar Mijn Beheer

    Log in met je persoonlijke account.

  2. Menu Verzekeringen

    Klik in het linkermenu op "Verzekeringen"

  3. Submenu Extra verzekeringen

    Sluit vrijblijvend je verzekeringsoptie af.

Details

Alle waarborgen, prijsdetails en uitgebreide info over de verschillende verzekeringsopties vind je terug in onze verzekeringshandleiding.

VERZEKERINGSHANDLEIDING

Hulp nodig?

We helpen je graag verder. 

‌Mail ons op verzekeringen@sporta.be 
‌of bel naar +32 (0) 3 361 53 50.

CONTACTEER ONS