Sporta Team | Sport voor allen

SPORT(A) VOOR IEDEREEN
MAAK VAN JE CLUB EEN CLUB VOOR IEDEREEN

ontdek hoe

Een sportclub zonder drempels

Deelnemen aan sport is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Nochtans is sport een krachtig instrument voor sociale integratie, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling dat voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn.

M‌et "Sporta voor iedereen" krijg je praktische tips, inzichten en een ondersteuningsaanbod om je sportaanbod toegankelijk te maken voor iedereen!

Waarom sport belangrijk is voor maatschappelijk kwetsbare personen

Sporten geeft mensen een goed gevoel. Want...

Met sport draag je zorg voor lichaam en geest

Sporten geeft kwetsbare mensen de kans te werken aan een fit en gezond leven.

Sport maakt komaf met negatieve energie

Sporten helpt mensen hun gedachten te verzetten en het geeft hen nieuwe energie. 


Sport haalt mensen uit hun isolement

Sporten in clubverband kan helpen om eenzaamheid te bestrijden.

Sport laat je beter in je vel voelen

Sporten kan een vorm van therapie zijn. Een positiever beeld van je lichaam kan je zelfrespect verhogen.

SPORT(A) VOOR IEDEREEN
Maak je club toegankelijk voor iedereen. Hoe?

check jouw ondersteuning

Welke drempels ervaren nieuwkomers?

De stap naar een sportclub is voor veel potentiële sporters een lastige stap, vaak lastiger dan de vereniging zelf kan inschatten. Zogenoemde "participatiedrempels" zorgen ervoor dat nieuwkomers wegblijven uit een sportclub. Deze drempels zijn samen te vatten in de volgende vijf B's.

1. Bereikbaarheid
 • Hoe geraakt de sporter er? 
 • Is er vervoer naar de wedstrijden?
 • Wat heeft de sporter nodig?
 • Hoe contacteert de sporter de club?
Bekijk onze tips
2. Beschikbaarheid
 • Wat is de inschrijfprocedure?
 • Hebben jullie een wachtlijst?
 • Hoe kan men jullie contacteren?


Bekijk onze tips
3. Betaalbaarheid
 • Hoeveel bedraagt het lidgeld?‌
 • Wat is de verplaatsingskost?
 • Zijn er extra kosten?


Bekijk onze tips
4. Begrijpbaarheid
 • Hoe gaan jullie met elkaar om in de club?
 • Zijn er onuitgesproken verwachtingen tegenover elkaar?


‌Bekijk onze tips
5. Bruikbaarheid
 • Komen de verwachtingen van de sporters overeen met wat je sportclub aanbiedt?
 • Is het voor iedereen duidelijk wat ze van je sportclub mogen verwachten?
Bekijk onze tips

Maak van je club een club voor iedereen
‌Met onze ondersteuningsvormen maken we jouw sportaanbod samen een stukje toegankelijker!

Traject op maat

Nood aan persoonlijke begeleiding om je sportclub laagdrempeliger te maken? Samen maken we een analyse van wat jouw club al doet en wat jullie noden en wensen zijn. 
‌Vervolgens werkt Sporta een samenwerkingsvoorstel uit met aanbevelingen op maat.

Gratis aansluiting voor personen met verhoogde tegemoetkoming

Personen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming kan je gratis aansluiten bij Sporta. Voor hen is het zogenaamde "sociaal tarief" van toepassing en neemt Sporta de aansluitkost volledig op zich.

Ontdek meer ondersteuning

Sporta biedt nog meer ondersteuningsvormen om je sportclub toegankelijker te maken.

‌Ontdek ze hier.

Nog vragen?

We helpen je graag verder. ‌ ‌

‌E-mail: info@sportateam.be
Tel.: +32 (0)14 53 95 25.

Contacteer ons