GEZOND SPORTEN

Dat sporten gezond is, staat als een paal boven water. 
‌Als club ben je een veilige experimenteerruimte voor sporters om hun talenten en capaciteiten te laten ontdekken. 
‌Als multisportfederatie vindt Sporta het erg belangrijk dat haar clubs en leden sporten op een gezonde en medisch verantwoorde manier. 
‌Daarom verzamelen we hier 3 belangrijke pijlers die bijdragen tot een gezond sportklimaat.

Medische commissie

De medische commissie -die Sporta oprichtte in samenwerking met collega multisportfederatie FROS - vormt het kompas van ons gezond sporten beleid. De adviezen die jullie hier raadplegen, werden zorgvuldig geformuleerd door onze artsen.

Lees meer >

Antidoping

Doping is illegaal, gevaarlijk, onethisch en heeft om die redenen geen plaats in de sport. Dat maakt van antidoping een topprioriteit. Als elke sportclub haar leden daarover sensibiliseert, komen we hopelijk ooit tot een zuivere, dopingvrije sport.

‌Lees meer >

 Geestig gezond sporten
Geestig gezond sporten wil binnen de sportclubs aandacht vragen voor kinderen en jongeren met psychische problemen. 
‌Lees meer >

MEDISCHE COMMISSIE

Wat?

Concreet ondersteunt de medische commissie beide federaties bij het uitwerken van een gezamenlijk gezond sporten-beleid op maat van de recreatieve sporter. Zij geven onder meer advies en input omtrent sportmedische keuring, leeftijdsgrenzen en lezen al onze nieuwsitems rond gezond sporten na.

Sportkeuring

Om blessures te voorkomen én om sportplezier te kunnen laten primeren, kies je best een sport die goed bij je past. Of je lichamelijk geschikt bent voor een bepaalde sportinspanning, toets je best af met je sportarts. De sportmedische keuring geeft je houvast en zekerheid. Of een sportmedische keuring nodig is voor jou? Dat test je op www.sportkeuring.be.

Preventie

Jaarlijks werpen deze artsen ook een blik op onze ongevallenstatistieken. Het laat ons toe eventuele verschuivingen of extremen waar te nemen én om gepaste preventiecampagnes uit te werken.

                              Volgende artsen zetelen in de medische commissie:                                
  • Tom Teulingkx: geaccrediteerde sportkeuringsarts, gecertificeerde huisarts, sportarts en kernbestuurder van Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen
  • Peter Claeys: gecertificeerde huisarts, sportarts, auteur van het boek ‘Sport je gezond’ en jarenlang beheerder van de ‘sportarts spreekt’-rubriek in het Sporta-magazine
  • Maarten Couturier: erkend huisarts en sportarts, zelf fervent sporter en bestuurslid van Sport- en Keuringsartsen (SKA)

ANTIDOPING

‌Tot het zover is, zijn er enkele wettelijk verplichte zaken waarvan sportverenigingen en hun sporters op de hoogte moeten zijn. Op de website van NADO Vlaanderen, lees je alles over antidoping, de wetgeving en regels. Hierbij alvast jouw plichten als sportbegeleider:

  1. In de eerste plaats moet je als sportbegeleider op de hoogte zijn van de antidopingregels, zowel de regels die op je sporters als op jezelf van toepassing zijn. Je wordt verondersteld om die regels na te leven.
  2. Je werkt mee aan dopingbestrijding en het programma van dopingtests. Je gebruikt je invloed om je sporters antidopingwaarden en -gedrag bij te brengen.
  3. Je neemt je verantwoordelijkheid en brengt NADO Vlaanderen en je nationale en internationale federatie op de hoogte van elke veroordeling wegens dopingpraktijken in de laatste tien jaar.
  4. Je werkt mee aan elk onderzoek van een Antidopingorganisatie over dopingpraktijken.
  5. Je verzekert dat je geen verboden stof of verboden methode gebruikt, toepast of bezit zonder geldige reden.

GEESTIG GEZOND SPORTEN

Uit recent onderzoek blijkt dat maar liefst 1 op 3 Vlaamse jongeren kampt met psychische problemen. Door die problemen voelen jongeren zich lichamelijk en psychisch niet goed in hun vel. ‌ ‌Geestig gezond sporten wil binnen de sportclubs aandacht vragen voor kinderen en jongeren met psychische problemen. Om dit te bereiken werd een charter opgesteld en werd promomateriaal aangemaakt.‌ ‌Het charter ‘ook wij sporten geestig gezond’ is een initiatief van Parantee-psylos vzw, Sporta Team, CGG PassAnt vzw en G-Sport Vlaanderen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de sportclub een warme plek voor iedereen kan zijn ongeacht zijn achtergrond of bagage. 

Meer info, tips én het charter, kan je vinden op deze website

Heb je vragen of twijfels?

Sporta Team staat voor je klaar!

Mail ons op info@sportateam.be
of bel naar 03 361 53 40.

Contacteer ons