Sporta Team | terugbetaling bij behalen van een VTS-diploma

50% terugbetaling cursusgeld bij behalen van een VTS-diploma

Jouw voordeel

✔ Je club krijgt 50% van het totale cursusgeld terugbetaald wanneer een trainer/lesgever een diploma of attest van de Vlaamse Trainersschool (VTS) behaalt. 

✔ Dat bedrag kan je club bv. (deels) terugbetalen aan de trainer in kwestie of verder investeren in de clubwerking.

Waarom

Met sportgekwalificeerde trainers/lesgevers in huis, weet je dat je sporters in goede handen zijn. Opgeleide trainers/lesgevers zijn dan ook een absolute meerwaarde voor je sportaanbod en vormen mee de basis voor een kwaliteitsvolle clubwerking. Door een 50% terugbetaling van het cursusgeld wordt de drempel voor het volgen van een VTS-opleiding verlaagd.

Voorwaarden

Je organisatie is aangesloten bij Sporta Team met een:

✔ Clubpakket op naam

Je club komt in aanmerking voor de 50% terugbetaling als ze voldoet aan volgende vereisten en opmerkingen.

Hoe aanvragen
 • Vul het aanvraagformulier onder aan deze pagina in.
 • Upload het attest/diploma en de VTS-factuur/betalingsbewijs.
 • Na controle neemt Sporta contact met je op om je aanvraag verder af te handelen.
aanvragen

Vereisten

 • ­ De trainer/lesgever waarvoor terugbetaling van cursusgeld wordt gevraagd, is op het moment van de aanvraag aangesloten bij Sporta Team en zijn/haar diplomagegevens staan correct vermeld in Mijn Beheer.
 • ­ Het behaalde VTS-diploma moet relevant zijn voor de sporttak(ken) waarvoor de club bij Sporta Team is aangesloten (vb: Hoger Redder voor zwemclub WEL oké – Initiator Basketbal voor gymnastiekclub NIET oké)
 •  Onderstaande VTS-opleidingen komen in aanmerking voor een 50% terugbetaling:

 • Sporttakgerichte opleidingen: start 2 coach, Coach 4 skills, initiator, instructeur B, trainer B, trainer A. 
 • Opleidingen voor specifieke doelgroepen: begeleiden van sporters met een handicap, begeleiden van sportende senioren, organiseren van recreatieve sportactiviteiten.
 • Begeleidingsgerichte opleidingen: jeugdsportcoördinator, bewegingsanimator, Multimove- en Sportsnackbegeleider, jogbegeleider, wegkapitein.
 • Beroepsgerichte opleidingen: Hoger Redder en Duiker Redder (dus niet sportfunctionaris of zwembadcoördinator).

Opmerkingen

 • ­ Na controle van de bewijsstukken betaalt Sporta op het rekeningnummer van de club. Zij voert nooit rechtstreekse terugbetalingen uit op het rekeningnummer van de trainer.
 • ­ Clubs kunnen deze ondersteuning tot maximum één jaar na het behalen van het VTS-diploma aanvragen. Enkel voor recent behaalde diploma’s dus.
 • ­ Aparte afgelegde modules, die deel uitmaken van een volledige cursus, worden slechts terugbetaald als de volledige cursus werd beëindigd en het diploma werd behaald.
 • ­ Per behaald diploma kunnen clubs maar één keer terugbetaling aanvragen. Als een lid meerdere diploma’s behaalt, kan de club wél voor elk van die diploma’s een terugbetaling vorderen.

Aanvraagformulier