Sporta Team | gratis verzekering voor niet-leden bij wervingsativiteiten

Gratis verzekering voor niet-leden bij wervingsactiviteiten

Jouw voordeel

✔ Je club krijgt een gratis verzekering voor alle niet-leden die deelnemen aan een wervingsactiviteit (initiatie of opendeurdag) die je club organiseert. 

✔ Sporta neemt dus de premie van de verzekering voor deelnemende niet-leden (= €2 pp/dag) voor eigen rekening.

Waarom

Clubs die investeren in ledenwerving verzekeren hun toekomst. Sporta wil haar clubs hierin graag ondersteunen en meewerken aan de instroom van nieuwe leden!

Voorwaarden

Je organisatie is aangesloten bij Sporta Team met een van onderstaande pakketten:

✔ Clubpakket op naam

✔ Clubpakket op aantal

Je wervingsactiviteit komt in aanmerking als ze voldoet aan deze voorwaarden.

Hoe aanvragen
 • Geef de wervingsactiviteit ten laatste 48u voor aanvang door via je agenda in Mijn Beheer.
 • Duid bij ‘type’ aan dat het om een initiatie of opendeurdag gaat.
 • ­Geef een realistische schatting door van het aantal deelnemers (leden en niet-leden).
 • Als de activiteit  aan de gestelde voorwaarden voldoet, wordt de gratis verzekering voor niet-leden automatisch in orde gebracht.
Vraag aan

Voorwaarden gratis verzekering voor niet-leden

 • Het gaat om een initiatie of opendeurdag en wordt ook als dusdanig gecommuniceerd.
 • De sport(en) waarvoor de club bij Sporta is aangesloten staat(n) centraal en wordt (en) actief beoefend.
 • De opbrengst is louter kostendekkend. Er is geen winstoogmerk.
 • De initiatie of opendeurdag is eenmalig en staat onder het toezicht van gekwalificeerde/ervaren begeleiders.
 • Het doel van de initiatie of de opendeurdag is nieuwe leden aantrekken en heeft een lage instapdrempel.
 • Sporta Team wordt als partner vermeld.
 • Vaak voorkomende voorbeelden van activiteiten die NIET in aanmerking: wedstrijden, tornooien, kampen, toertochten, start-to’s natuurtochten…