Gratis aansluiting voor personen met verhoogde tegemoetkoming

Gratis aansluiting voor personen met verhoogde tegemoetkoming

Jouw voordeel

✔ Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming kan je gratis aansluiten bij Sporta

✔ Voor hen is het zogenaamde "sociaal tarief" van toepassing en neemt Sporta de aansluitkost volledig op zich.

✔ Ook personen die in een precaire situatie leven, sluiten gratis aan bij Sporta. Denk aan mensen op de vlucht. Twijfel je of iemand in aanmerking komt? Neem contact met ons op en we helpen je verder.

Waarom

Hoe je het draait of keert: sporten kost geld. Omdat het niet voor iedereen evident is alles te kunnen betalen, zijn er  vaak personen die de sprong naar sporten in clubverband niet maken. Sporta helpt daarom mee om de financiële drempel voor deze sporters te verlagen.

Voorwaarden

Je organisatie is aangesloten bij Sporta Team met een:

✔ Clubpakket op naam

Met een klevertje van het ziekenfonds toon je aan dat het betreffende lid recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming

Je organisatie trekt minstens het uitgespaarde bedrag af van het lidgeld dat de sporter met verhoogde tegemoetkoming aan jouw club betaalt.

Hoe aanvragen
  • Je vraagt het sociaal tarief aan via je clubaccount in Mijn Beheer.
  • Open je ledenlijst en klik op het betreffende lid.
  • Klik op de knop "Sociaal tarief"
  • Upload een klevertje van het ziekenfonds van het lid.
  • Na verwerking wordt het aansluittarief automatisch in mindering gebracht op jouw volgende clubfactuur.
aanvragen via mijn beheer

Recht op verhoogde tegemoetkoming?

Tip: Aan het gele klevertje van het ziekenfonds kan je (discreet) zien of een lid in aanmerking komt voor het sociaal tarief. 

Eindigen de twee cijferreeksen op een 1 dan heeft het lid recht op een verhoogde tegemoetkoming.

Heeft de sporter een UiTPAS, bezorg ons dan het UiTPASnummer. Aan de hand daarvan kunnen wij zien of de persoon al dan niet recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming.

Nog meer financiële drempels verlagen

Ook personen die geen recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming kunnen financiële problemen ervaren om te sporten.

‌Wees hiervoor alert en bedenk dat je met kleine ingrepen jouw sport betaalbaar kan houden voor iedereen!

zo hou je sport betaalbaar voor iedereen