Sporta Team | gratis joma-sporttas

Joma-sporttas voor sporttechnisch gediplomeerde lesgevers/trainers

Jouw voordeel

✔ Je club krijgt een gratis Joma-sporttas voor elke aangesloten sporttechnisch gediplomeerde trainers/lesgevers in je club.

Waarom

De waarde van een gemotiveerde sportgekwalificeerde trainers/lesgevers valt niet te onderschatten. Met een leuke sporttas als incentive leg je als club je trainers/lesgevers extra in de watten. Bovendien werk je op deze manier actief mee aan je trainersbehoud.

Voorwaarden
Je organisatie is aangesloten bij Sporta Team met een:
✔ Clubpakket op naam
Je trainers/lesgevers komen in aanmerking voor de sporttas als ze voldoen aan deze vereisten en opmerkingen.
Hoe aanvragen?
  • Vul het aanvraagformulier met de juiste gegevens in.
  • Vermeld de naam van het VTS-sporttechnisch diploma.
  • Na controle neemt Sporta contact met je op om je aanvraag verder af te handelen. 
aanvragen

Vereisten

­✔ De trainer/lesgever, waarvoor een Joma-sporttas wordt gevraagd, is op het moment van de aanvraag aangesloten en geregistreerd als trainer bij Sporta Team en zijn/haar diplomagegevens staan correct vermeld in Mijn Beheer.

‌­✔ Het sporttechnisch diploma moet relevant zijn voor de sporttak(ken) waarvoor de club aangesloten is bij Sporta (bvb: Initiator Basketbal voor gymnastiekclub NIET oké).

Volgende sporttechnische diploma’s komen daarvoor in aanmerking:
‌o     Regent/bachelor LO & licentiaat/master LO (bijkomend voor G-sport: gegradueerde/ bachelor Kinesitherapie & Licentiaat/master Kine)
‌o     De sporttakgerichte diploma’s of -attesten van de Vlaamse Trainersschool (VTS): start 2 coach, aspirant-initiator, initiator, instructeur B, trainer B, trainer A
‌o     De begeleidingsgerichte VTS-diploma’s: bewegingsanimator, Multimove- en Sportsnackbegeleider, jogbegeleider (dus niet jeugdsportcoördinator, wegkapitein, sportfunctionaris of zwembadcoördinator).
‌o     Het diploma Hoger Redder en Duiker Redder komt in aanmerking als dat relevant is voor de sporttak waarvoor de club verzekerd is bij Sporta.
‌o     De vroegere getuigschriften/diploma’s afgeleverd door de Landelijke Commissie Kadervorming (LCK = voorloper van VTS dat op 1/1/1994 werd opgericht).
‌o     Voor andere sporttechnische kwalificaties (zoals bvb. Voorturner, of de KBVB- en UEFA-getuigschriften) moet de club een individuele assimilatie (= gelijkstelling) aanvragen bij de Vlaamse Trainersschool op basis van de assimilatietabel van de VTS. In die gevallen aanvaardt Sporta enkel het door VTS-afgeleverde assimilatieattest! Meer info? Klik hier.‌

Opmerkingen

­ - Na controle van de bewijsstukken kan de Joma-sporttas afgehaald worden op het Sporta-secretariaat in Berchem of Tongerlo (op afspraak). Zending per post kan, mits betaling van de verzendkosten.
‌­ - Elke trainer/lesgever krijgt één Joma-sporttas, ook al heeft hij/zij meerdere diploma’s of geeft hij/zij in meerdere clubs training.

Aanvraagformulier