Energiesteun voor Sportclubs

Het Vlaams Parlement keurde twee steunmaatregelen voor sportclubs goed tot het verlenen van noodleningen en noodsteun aan de georganiseerde sportsector naar aanleiding van de stijgende energie-uitgaven. 

Enerzijds een energiesubsidie van 3 miljoen euro, anderzijds noodleningen twv 50miljoen euro. 

Benieuwd of jouw club in aanmerking komt voor de energiesubsidie of hoe je dit aanvraagt?

Alle info hierover lees je in deze infomail. De effectieve aanvraag gebeurd via onderstaand formulier.

Start je aanvraag

Succes! Je hebt het gedaan.
Fout! De waarde is niet geldig.
Succes! Je hebt het gedaan.
Fout! De waarde is niet geldig.
Succes! Je hebt het gedaan.
Fout! De waarde is niet geldig.
Succes! Je hebt het gedaan.
Fout! De waarde is niet geldig.
Succes! Je hebt het gedaan.
Fout! De waarde is niet geldig.
Succes! Je hebt het gedaan.
Fout! De waarde is niet geldig.
Succes! Je hebt het gedaan.
Fout! De waarde is niet geldig.
Succes! Je hebt het gedaan.
Fout! De waarde is niet geldig.
Succes! Je hebt het gedaan.
Fout! De waarde is niet geldig.

De energiecrisis raakt tal van sectoren en organisaties volop in hun werking. Ook bepaalde sportclubs worden geconfronteerd met stijgende energie-uitgaven, terwijl zij hun werking (op een democratische en kwalitatieve manier) zo goed als mogelijk blijven continueren. Het Vlaams Parlement keurde daarom eind december 2022 twee steunmaatregelen voor sportclubs goed.
‌Ten eerste wordt 3 miljoen euro voorzien voor sportclubs die te kampen hebben met stijgende energiefacturen. Deze steun is aan te vragen via ons, jullie sportfederatie. 
‌Ten tweede wordt 50 miljoen euro voorzien voor noodleningen om de liquiditeitsproblemen op te vangen en/of om te investeren in duurzame energie. Op de website van Sport Vlaanderen vind je de informatie over de noodleningen. Deze noodleningen zijn rechtstreeks via Sport Vlaanderen aan te vragen.

De energiesubsidies worden enkel toegekend aan sportclubs die voldoen aan al de volgende voorwaarden: 
‌1° de sportclub of een aan de sportclub sportgerelateerde rechtspersoon staat in voor het betalen van de energierekening (gas en/of elektriciteit) van de sportinfrastructuur of de aan sport gerelateerde infrastructuur; 
‌2° de sportclub is in 2022 geconfronteerd met aantoonbare meeruitgaven door de stijgende energiekosten. De sportclub toont deze aan via een jaarlijkse energieafrekening of via een voorschotfactuur; 
‌3° de sportclub is op het moment van de subsidieaanvraag aangesloten bij de sportfederatie; 
‌4° de sportclub dient uiterlijk op 15 februari 2023 via de sportfederatie een subsidieaanvraag in; 
‌5° de sportclub bevindt zich niet in een van de volgende rechtstoestanden: ontbinding, stopzetting, faillissement of vereffening.” 

‌De sportclub verklaart via de indiening en de subsidieaanvraag dat de verschafte informatie correct is. De sportclub houdt de bewijsstukken voorhanden, in geval van controles door de sportfederatie of Sport Vlaanderen.