CLUB
‌VOORDEEL

Verlaagd aansluittarief voor multisporters <18j


Jouw voordeel

Kinderen <18j, hun multisporttrainer en hun meesportende ouder kan je aansluiten aan het voordelige M-tarief dat slechts €5/jaar bedraagt. Hiermee zijn ze verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Bovendien kan je club genieten van extra voordelen.

Waarom

Sporta onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en stimuleert graag de weg naar een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie. Daarbij ondersteunt ze graag haar clubs.

Vereisten & opmerkingen

Je club is aangesloten bij Sporta Team.

Je club voldoet aan onderstaande criteria.

Hoe aanvragen

Breng ons bij je aansluiting op de hoogte van je multisportaanbod en wij kennen het M-tarief toe zodat dit automatisch verrekend wordt.

Criteria

  1. Je club voorziet een sporttakoverschrijdend aanbod waarbij de brede motorische ontwikkeling centraal staat en biedt één of meerdere van onderstaande multisportvormen* aan.
  2. Je multisportaanbod richt zich tot kinderen jongeren dan 18 jaar
  3. Je biedt minstens 1x/week, 1u multisport aan en minstens 20 sessies verspreid over een jaar.
  4. Je hebt aandacht voor ethisch verantwoord en medisch sporten.
  5. De doelstelling (ontwikkeling van algemene motorische vaardigheden) komt duidelijk naar voor in de benaming (bv. ballenspeeltuin, multimove, ...) en de externe communicatie (bv. website, facebookpagina, uitnodiging, ...).
  6. De lesgever beschikt over een aantoonbare en relevante basisopleiding in sport en/of pedagogie. De diplomagegevens worden correct opgenomen in Mijn Beheer.
  7.  Je duidt in Mijn Beheer correct per lid aan welke multisportvorm of welke sporttakken het beoefent.
*mULTISPORTVORM Kenmerken


Multimove Je multimove-aanbod is erkend door Sport Vlaanderen
Multi SkillZ Je biedt Multi SkillZ aan via een erkende Multi SkillZ Academy.
Bewegingsschool Een beweegparcours waarbij de algemene motorische ontwikkeling centraal staat en de verschillende bewegingsvaardigheden (dribbelen, glijden, heffen en dragen, klimmen, roteren, slaan, springen en landen, trappen, trekken en duwen, vangen en werpen, wandelen en lopen, en zwaaien) aan bod komen.
Omnisport Een aanbod waarbij de kinderen minstens 3 verschillende sporten* afwisselen of combineren.  We onderscheiden 2 vormen:

‌ 1) Je biedt elke week of om de x-aantal weken een andere sport aan zodat de kinderen kunnen proeven van verschillende sporten en zich breed motorisch kunnen ontwikkelen. Niet het aanleren van de sport staat hierbij centraal, wel de brede motorische ontwikkeling en het ontdekken van verschillende sporten. In Mijn Beheer wordt dit als sporttak 'omnisport' opgenomen.

‌ 2) Je biedt elke week op verschillende dagen verschillende sporten aan die kinderen kunnen combineren. Je moedigt aan om deel te nemen aan de verschillende sporten door het lidgeld aan te passen voor kinderen die meerdere sporten combineren en door het belang van brede motorische in de verf te zetten. Kinderen die minstens 3 verschillende sporten combineren genieten van het M-tarief. De beoefende sporten worden in Mijn Beheer ingevoerd.

‌* verschillende sporten:
‌Om te bepalen of de beoefende sporten ook effectief 'verschillende sporten' zijn, baseren we ons op de huidige sporttakkenlijst van Sport Vlaanderen.
‌Vb. freerunning, gymnastiek en ropeskipping behoren alle drie tot gymnastiek en zijn bijgevolg geen 3 verschillende sporten. 
Andere vorm van multisport Een andere vorm van multisport waarbij brede motorische ontwikkeling centraal staat en de verschillende basisvaardigheden dribbelen, glijden, heffen en dragen, klimmen, roteren, slaan, springen en landen, trappen, trekken en duwen, vangen en werpen, wandelen en lopen, en zwaaien aan bod komen. (bv. ballenspeeltuin, beweegtuin, ...). 
Click here to edit table

Hulp nodig?

Wil je weten of jouw aanbod in aanmerking komt voor het M-tarief? ‌Mail naar team@sporta.be of bel +32 (0) 3 361 53 43.

Contacteer ons