Terugblik Inspiratiedag Multisport

Terugblik Inspiratiedag Multisport

“Wij geloven in het belang van veelzijdig bewegen.”


De missie van Sporta is zoveel mogelijk mensen - jong en oud - laten genieten van sport en spel. Om kinderen aan het sporten te krijgen zet Sporta volop in op multisport, een sport- en beweegaanbod waarbij de ontwikkeling van de brede motorische vaardigheden centraal staat. Op zondag 28 januari organiseerde Sporta Team de 2de Inspiratiedag Multisport i.s.m. Fros Multisport Vlaanderen.

Uit studies* blijkt dat te veel kinderen steeds minder bewegen en motorisch minder fit zijn. Door kinderen te laten starten met multisport  probeert Sporta Team deze trend te doorbreken.

Multisport geeft ook een antwoord op te vroeg specialiseren. “Kinderen worden nog te vaak, te vroeg en te veel in de richting geduwd van één sport”, zegt Katrien Scheers, verantwoordelijke Multisport bij Sporta Team. “Door kinderen vrij te laten proeven van verschillende sporten of door hen allerlei sporttakoverschrijdende oefeningen aan te bieden, gaan ze zich breder motorisch ontwikkelen. Uiteindelijk gaat het van hen ook betere bewegers en sporters maken.”


2de Inspiratiedag Multisport

Om kinderen de kans te geven om veelzijdig te bewegen, moeten clubs en federaties warm gemaakt worden om binnen hun jeugdwerking in te zetten op een brede motorische ontwikkeling. Met de organisatie van deze inspiratiedag brengt Sporta Team clubs samen die interesse tonen in het concept multisport. Het doel is hen het finale duwtje in de rug te geven.

Sporta Team organiseert de inspiratiedag samen met Fros Multisport Vlaanderen. “Samen klinkt een signaal altijd krachtiger en bereiken we meer clubs. Alles om potentiële clubs te overtuigen van het belang van multisport. Uiteindelijk hebben we een 40-tal deelnemers vandaag”, klinkt Deborah Mulkens, manager van Sporta Team, tevreden.

De deelnemers kregen een uitgebreid programma voorgeschoteld. In de voormiddag konden ze zelf actief deelnemen aan enkele praktijksessies waarbij verschillende multisportconcepten werden toegelicht en waarbij ze geïnspireerd werden met allerlei leuke en uitdagende oefenstoffen. Na een infosessie over hoe je aan de slag kan gaan met multisport en over de nieuwe opleiding Coach4Skills, was er ruimte om te netwerken en ervaringen uit te wisselen rond verschillende thema's zoals ledenwerving en promotie, het vinden en binden van trainers, samenwerkingen, de positionering van een multisportaanbod in je club, ...

“Voor ons was het een interessante dag. We spelen al langer met het idee om te starten met multisport maar we merkten dat we nog iets misten om de concrete stap te zetten. Dat “iets” hebben we vandaag wel gevonden. Vanaf september willen we het graag aanbieden aan onze clubleden”, aldus Ilke Hellemans van basketbalclub BBC Putte.

Hoeveel clubs er uiteindelijk de stap zullen zetten, is nog even afwachten. Vandaag telt Sporta Team 33 clubs die multisport aanbieden. Een cijfer dat Sporta in 2024 nog graag verder zou zien stijgen.

Bekijk de foto's

*Bron:  KU Leuven en UGent - in het kader van het internationale netwerk Active Healthy Kids Global Alliance - Vlaamse beweegrapport - 2018