Sporta Team en Fros organiseren Insipratiedag Multisport

Op zaterdag 11 februari organiseren Sporta Team en Fros een allereerste Inspiratiedag Multisport in Mechelen! Een dag vol tips & tricks om aan de slag te gaan met brede motorische vaardigheden in je sportclub, trainingen, … 


Verwacht je aan … 

     • Een multisport-infomarkt 
     • Multisport in theorie: Waarom? Hoe? …
     • Inspirerende goede voorbeelden
     • Praktijksessies Multimove, Coach 4 Skills, Storytelling bij kleuters en integratie van brede motorische oefenstof in je training.
     • Voldoende tijd en ruimte om te netwerken


De Inspiratiedag Multisport is bedoeld voor sportclubs, trainers, sportdiensten, studenten, … die willen starten met een multisportaanbod, hun multisportaanbod willen verbeteren of hier simpelweg over willen bijleren.