MULTI SPORT

Van het spelenderwijs uitvoeren van brede motorische vaardigheden tot het uitoefenen van verschillende sporten

De voordelen van multisport

Vanuit de medische wereld klinkt de roep naar een meerzijdige sportbeoefening alsmaar luider. Sporta stimuleert sportclubs om in te zetten op sportieve activiteiten waarbij de brede motorische ontwikkeling wordt gestimuleerd en plezier primeert en dit voor de verschillende leeftijdscategorieën.

 • Minder belastingsletsels                                      
 • Meer motorische vaardigheden                        
 • Meer plezierbeleving                                            
 • Positief zelfbeeld, mentaal en sociaal welzijn
 • Fitter                                                                          
 • Levenslange fitte en gezonde levensstijl        

Voordelig aansluittarief voor multisporters ≤12jaar

Kinderen ≤12j, hun meesportende ouder of begeleider en hun lesgevers kan je aansluiten aan het voordelige M-tarief dat slechts €5/jaar bedraagt. Hiermee zijn ze verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen en kunnen ze genieten van allerlei voordelen.

Meer info

Bijscholing & Opleiding

Multi SkillZ

De opleidingen en bijscholingen Multi SkillZ worden georganiseerd in samenwerking met Coach2Competence.

Multimove

Wil je Multimovebegeleider worden? Volg dan zeker de opleidingen van Sport Vlaanderen. Voor reeds opgeleide MM-begeleiders organiseert Sport Vlaanderen bovendien extra bijscholingen. ‌ 

‌‌Indien je je attest Multimovebegeleider haalt, betaalt Sporta 50% van je inschrijvingsgeld terug.

Extra ondersteuning

Sporta onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en stimuleert clubs op weg naar een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie met verschillende ondersteuningsvormen.

 • Promotioneel
 • Materieel        
 • Financieel      
 • Sportief          
 • Didactisch     
Ontdek hier alle ondersteuning

Methodieken in the picture

Bewegingsschool 
‌2-8 j

De sportzaal wordt omgetoverd tot een speelbos vol hindernissen waar peuters en kleuters zich kunnen uitleven en hun algemene motorische vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Multimove 
‌3-8 j

Een sterk initiatief van de overheid om kinderen tot 8 jaar gevarieerd te laten bewegen.

Multi SkillZ 
‌4-12 j

Een ideaal vervolg op Multimove. Via energieke sportsessies vol dynamische beweegopdrachten, samenspel en plezier worden kinderen tot 12 jaar gek gemaakt van bewegen

Omnisport 
‌‌6-99j

Een initiatief waarbij er om de x-aantal weken een andere sport aan bod komt Naast de medische voordelen krijgt het kind op deze manier een zicht op welke sport het beste bij hem/haar past zodat het zich later kan op toeleggen en bijgevolg langer zal volhouden.