De Vlaamse regering maakte 3 miljoen euro vrij als steunmaatregel voor clubs die in 2022 geconfronteerd werden met een hogere energiefactuur.


Concreet komen volgende clubs in aanmerking:

  1. De sportclub of een aan de sportclub sportgerelateerde rechtspersoon staat in voor het betalen van de energierekening (gas en/of elektriciteit) van de sportinfrastructuur en/of de aan sport gerelateerde infrastructuur. 
  2. De sportclub is in 2022 geconfronteerd met aantoonbare meeruitgaven door de stijgende energiekosten. Het gaat specifiek om gas en/of elektriciteit (niet stookolie). De sportclub toont deze aan via jaarlijkse energieafrekeningen of via voorschotfacturen.
  3. De sportclub is op het moment van de subsidieaanvraag aangesloten bij Sporta Team.
  4. De sportclub dient uiterlijk op 15 februari 2023 via Sporta Team een subsidieaanvraag in;
  5. De sportclub bevindt zich niet in een van de volgende rechtstoestanden: ontbinding, stopzetting, faillissement of vereffening.

Komt jouw club in aanmerking? Aanvragen dienen uiterlijk 15 februari te gebeuren via Sporta Team. Alle info vind je hier.  

Dien je aanvraag in


Wil je gebruik maken van de noodlening van 50 miljoen die de Vlaamse regering vrijmaakt? Deze vraag je rechtstreeks aan bij Sport Vlaanderen. Alle info hierover lees je hier