Corona maatregelen vanaf 18/2

Corona maatregelen vanaf 18/2

Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. 

We vragen alle sporters om zich in deze periode extra gedisciplineerd te gedragen en de geldende richtlijnen strikt op te volgen. 

Er gelden wel verschillende beperkende maatregelen voor publiek en controlerende maatregelen met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur. We sommen de belangrijkste hier voor je op.

Mondmaskers

 • Van zodra je een sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen vanaf 12 jaar.
 • Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen, tribunes en kleedkamers...
 • Over het algemeen geldt de mondmaskerplicht van het moment je de sportinfrastructuur betreedt, behalve:
 • Indien dit door de aard van de activiteit niet mogelijk is (bv. tijdens het sporten, als actieve scheidsrechter, onder de douche)
 • Om iets te eten of te drinken.
 • Het mondmasker is ook verplicht op plaatsen en evenementen waar het CST van toepassing is.
Publiek

 • Publiek is toegelaten.
 • Jongeren tot en met 17 jaar of G-sporters die nood hebben aan begeleiding mogen zich bij hun training of wedstrijd laten vergezellen door twee meerderjarige personen.
 • Aantal toegelaten toeschouwers:
 • Zonder Covid Safe Ticket: Binnen: max. 200 personen, enkel niet-dynamisch publiek. Buiten: max. 200 personen, zowel dynamisch als niet-dynamisch publiek
 • Met Covid Safe Ticket (vanaf 12 jaar en 3 maanden) Binnen: vanaf 200 personen, enkel niet-dynamisch publiek. Buiten: vanaf 200 personen, zowel dynamisch als niet-dynamisch publiek.
 • Indien meer dan 200 toeschouwers aanwezig zijn, mag het aantal niet groter zijn dan 80% van de totale capaciteit van de zaal/infrastructuur behalve als het om een dynamisch publiek binnen gaat: daar blijft de grens behouden op 70% van de totale capaciteit.
 • Bij publiek binnen valt de beperking van 80% (of 70% bij dynamisch publiek) van de capaciteit weg als de gemiddelde CO2-waarde tijdens de duur van het evenement lager blijft dan 900 ppm CO2 (CO2-meter) of je een ventilatiedebiet of luchtzuiveringsdebiet van minstens 40m3 per persoon per uur kan garanderen (zie ook bij indoor sportinfrastructuur de paragraaf over luchtkwaliteit).
 • Voor evenementen buiten kan je tot 100% van de capaciteit gaan op voorwaarde dat je je publiek indeelt in compartimenten (max. 2000 personen per compartiment) of dat je extra maatregelen neemt inzake crowd control en je de goedkeuring hebt van het lokaal bestuur waar het evenement plaatsheeft.
 • Zelfs als je minder toeschouwers hebt om CST te verplichten, kan je als organisatie het CST toepassen (ook voor de twee meerderjarige personen per minderjarige deelnemer of g-sporter), op voorwaarde dat je dat als organisator duidelijk op voorhand communiceert.
Alle info omtrent kantines, kleedkamers en sportkampen lees je op de site van Sport Vlaanderen.
Bekijk het basisprotocol sport voor meer duiding.