In de bewegingsschool staan bewegen, plezierbeleving en globale ontplooiing van het kind centraal. Jonge kinderen hebben vandaag nog steeds onvoldoende ruimte om te bewegen en te spelen. Een bewegingsschool geeft niet alleen de ruimte en de materiële omgeving om samen met mama of papa te bewegen, maar ook om samen het plezier van bewegen te beleven.  Bovendien bereidt het de kinderen voor op een eventuele doorstroming naar een sportspecifieke opleiding.


Dit kom je te weten

- Wat is de bewegingsschool: concept en visie?
- Waarom is het zo belangrijk om dit aan te bieden aan kinderen?
- Goede voorbeelden
- Welke ondersteuning is er voorhanden?

Doelgroep

Deze Webinar is voor iedereen die ervoor wil zorgen dat  peuters en kleuters meer en beter bewegen via de bewegingsschool.


Sprekers

- Stef Van den Broeck, trainer A volleybal, docent Vlaamse Trainersschool, voorzitter bewegingsschool Achilles Grimbergen.
- Sporta Team


Online Webinar

- woensdag 18 mei 2022
- 20u00 - 21u30
- Gratis deelname


Inschrijven

Inschrijven kan via deze link