Sporta werft aan - Administratieve beleidsmedewerker

Om het team Manager-Coördinatoren te versterken, zijn wij op zoek naar een ADMINISTRATIEVE BELEIDSMEDEWERKER (M/V/X) die beleidsondersteuning zal realiseren. Elk van de departementen heeft een belangrijke invulling naar afhandelen van verzekeringen.   


Jouw job:
Binnen de dienstverlening van de twee pijlers is de ondersteuning met een solide, inhoudelijk sterke verzekering een gevestigde waarde: elke sporter – zowel aangesloten bij een club als de ongebonden sporter – geniet van een uitgebreide verzekeringsdekking.
Het verwerken en optimaliseren van de dienstverlening rond verzekeringen is een belangrijk deel van jouw taken. In nauw overleg met de coördinatoren formuleer je voorstellen om processen te vereenvoudigen en de dienstverlening aan te scherpen.
Verder vraagt de afstemming van beide departementen een belangrijk deel van de inspanningen en de taken van de manager. In afstemming met de manager en de coördinatoren realiseer je beleidsvoorbereidend werk voor de organisatie. Je neemt hiervoor taken op zoals het opstellen van het jaarlijkse activiteitenverslag, het voorbereiden van het vierjaarlijks beleidsplan, het uitschrijven van beleidsnota’s en projectvoorstellen, ondersteuning bieden aan het kwaliteitsbeleid, …
Je staat mee in om allerhande administratie ten aanzien van de overheid en andere actoren (zowel extern als intern) optimaal en met de nodige kwaliteit te verzorgen.

Graag ontvangen we jouw motivatiebrief met cv zo spoedig mogelijk via solliciteren@sporta.be.